"UA TAUNU'U" Re-Roofing Project

Sauniga lotu e tatala ai Fono Tele

Mafutaga Tina - Health & Wellness

10th Anniversary UCC - EFKAS Partnership

10th Anniversary UCC Partnership with EFKAS

10th Anniversary UCC Partnership with EFKAS

Gift Presentation for UCC delegations

Gift Presentation for UCC delegations

UCC Delegation

UCC Delegation

Gift Presentation for UCC

Gift Presentation for UCC

Matagaluega Night - Fono Tele 2010

Pic 1

Pic 1

098

098

087

087

089

089

088

088

096

096

095

095

092

092

081

081

077

077

086

086

097

097

Farewell Banquet for Retired Ministers

100

100

129

129

166

166

130

130

123

123

124

124

125

125

127

127

Faafiafiaga o le Fono Tele 2010

044

044

015

015

052

052

035

035