Archives

LOTU TATALO O LE LALOLAGI

World Day of Prayer 2018

Download Now

O LE UPU


  UPU FOU A LE ALII: o le Tusi Paia mo se suiga-Fresh from the Word: the Bible for a change

Aso Sa, Tesema 17, 2017    “Ua finau Aperaamo i le Atua”
Tusi Faitau: Kenese 18: 16-33.

Matua  (ff.23-24a):  Ona faalatalata atu lea o Aperaamo, ua faapea atu, E te faaumatia ea e ua amiotonu faatasi ma e amio leaga? Pe afai o i le aai tagata e toalimagafulu o e amiotonu...?
Ua faamanatu mai ia te a’u i le tofiga o le faufautua, le autu o lenei vaiaso: o le taualoaina o fesootaiga ma le Atua. I lou tiute faafaufautua, e tatau ona tuuina le avanoa i e ua manaomia le fesoasoani se’i taga’i toto’a i auala e fofo ai ma faalelei le tulaga ua faaletonu. Ua ou faalogo faale-mafaufau, i lou tiute faafaufautua, i le faafeagai o Aperaamo ma lona Atua.
Na amata Aperaamo i le fuainumera e 50, a e faaiu i le fuainumera e 10. Ia silafia, e finagalo le Atua ia faasaoina le aai agasala tusa lava pe toaititi e amiotonu. A e peiseai ou te lagona, e i ai se tulaga le paleni i le tuufaafeagai o lenei feutagaiga! O lea o le a faasaoina le aai, a e fia iloa pe i ai se toaititi e amio lelei. Ou te ofo lava po’o fea o i ai le finagalo o le Atua, pe ana fai ae i ai se toatasi e amiotonu? O le a le mafai i lenei talanoaga ona tali i lea fesili, peitai, ou te talitonu e faasaoina lava e le Atua le aai pe afai e maua se toatasi e amiotonu.
E lagona filemu ifo i le loto, o le finagalo o le Atua na auina mai ai lona atalii e toatasi lava, o Keriso Iesu lea, ina ia faasaoina le lalolagi. O le maliu ma le toe soifua mai o lona Alo e toatasi, o le na ua faamagaloina ai le lalolagi agasala. Ia avea o tatou taimi to’afilemu e faaolaola ai le loto talitonuga i le finagalo o le Atua, a o tatou faafeagai ma lenei mataupu i lenei vaiaso.
Talosaga: Le Atua alofa e, faafetai i lou lava Alo e toatasi, o Iesu Keriso na maliu ia magalo ai le tagata agasala ma sao atu i le ola atali. Amene.

      TUSI MO LE 2017 // 2017 BOOKS FOR INFO & WORSHIP SERVICES


 

FAITAU ASO 2017

Daily Bible Readings

Download Now!

 

AU LEOLEO 2017

Prayer Watcher's Fellowship

DOWNLOAD HERE

 

AU TAUMAFAI 2017

Christian Endeavors' Fellowship

DOWNLOAD HERE

 

KALENA 2017

CCCAS Calendar 2017

DOWNLOAD HERE


      Tusi Aoga mo Aoga Aso Sa & Autalavou 2017-2018 >> go to Publications

 

CCCAS YOUTH VIDEOS

Download NOW! CCCAS Pulega Fagaloa YOUTH Music Video!

Easter Photos (Faleono--CCCAS Mission Churches, USA)

GENERAL ASSEMBLY XXXII

Congregational Christian Church in American Samoa

Date: July 10 - 22, 2018, Kanana Fou

CCCAS CALENDAR

Bible Verse of the Day


PHOTO HIGHLIGHTS

AFFILIATIONS, MEMBERSHIP & PARTNERSHIP

■Boys’ and Girls’ Brigade International (BB/GB)
■National Ecumenical Youth in American Samoa (NEYAS)
■Christian Education (formerly known as International Bible Reading Association-IBRA)
■Pacific Conference of Churches (PCC)
Congregational Christian Church in Samoa (CCCS)
Pacific Theological College (PTC)
Council for World Mission (CWM)
■South Pacific Accreditation for Theological Schools (SPATS)
■Endorsers Conference for Veterans Affairs Chaplains (ECVAC)
■United Church of Christ (UCC)
■Global Ministries : East Asia-Pacific Region World
■Association for Christian Communication (WACC)
■International Christian Endeavor's Society (CE)
■World Christian Endeavor’s Union (WCE)
Malua Theological College (MTC)
■World Communion of Reformed Churches (WCRC)
■National Conference for Ministry to the Armed Forces (NCMAF)
■World Council of Churches (WCC)

Contact Us

Ekalesia Faapotopotoga Kerisiano i Amerika Samoa             Congregational Christian Church of American Samoa

P.O. BOX 1537
1 Kanana Fou Street
Pago Pago, AS 96799
Office: (684)699-9810
Fax: (684)699-1898